Hechtingen
Nadat de implantaten zijn geplaatst en/of bot is aangebracht, zijn de wondjes zorgvuldig gehecht. Deze dienen bij een aparte controle-afspraak te worden verwijderd. Hechten is noodzakelijk voor een snelle wondgenezing en een verminderde kans op infectie.

Spoelen
Na elke maaltijd moet de mond in de eerste twee weken na het implanteren worden gespoeld met Chloorhexidine mondspoelmiddel 0,20% (o.a. verkrijgbaar als Corsodyl of Curasept) hiervoor heeft u een recept meegekregen.
Andere mondwaters en ontsmettingsmiddelen mogen niet worden gebruikt.

Kunstgebit
Indien u een kunstgebit draagt mag uw oude kunstgebit niet worden gedragen voordat dit is aangepast door de tandarts en de hechtingen zijn verwijderd. Dit gebeurt meestal een tot twee weken na de plaatsing van de implantaten.

Eten en drinken
Gedurende de eerste twee weken na de plaatsing van de implantaten mag u alleen vloeibaar eten tot u nemen van een puree-achtige consistentie. Tevens wordt alcoholische drank ontraden en is roken niet toegestaan. Gelieve geen melk of melk houdende producten eten en/of drinken gedurende de eerste twee dagen na de ingreep.

Nabezwaren
Afhankelijk van de omvang van de ingreep moet u altijd rekening houden met enige zwelling, verkleuring van slijmvliezen, wang en lippen.

Nabloeding
Een lichte nabloeding kan gewoonlijk gestopt worden door gedurende minimaal 30 minuten stevig dicht te bijten op een rol verbandgaas gedrenkt in een fysiologische zoutoplossing (een glas gekookt, afgekoeld, water met een theelepel keukenzout).

Zwelling
Aanzienlijke zwelling van wang, temperatuurverhoging en pijnklachten na de ingreep zijn als normaal te beschouwen. Daarbij kan er een onvermogen zijn de mond normaal te openen. Om de vaak optredende zwelling te verminderen kunt u de eerste dag het gezicht afkoelen. U stopt een paar ijsklontjes in een plastic zak en doet dit in een washandje. Het washandje houdt u tegen het gezicht, op de plaatst waar u bent behandeld. Vijf minuten koelen per uur de eerste vier uur na de ingreep.
De zwelling kan aanvankelijk blauw verkleuren (bloeduitstorting) en later geel worden. De zwelling kan tot drie dagen na de behandeling nog toenemen in omvang.

Overige adviezen
Laat de wond zoveel mogelijk met rust.