Bereikbaarheid.

Gezien de enorme aanloop van nieuwe patiënten die zich wensen aan te melden in combinatie met het problematische tandartsen tekort, komt het helaas veelvuldig voor dat mensen in een telefonische wachtrij terechtkomen soms tot wel 12 wachtenden voor u in de wachtrij. Dit is zowel voor u als voor ons een grote frustratie. Technisch gezien is er op dit moment geen oplossing voor. 

Het is gelukkig ten alle tijden mogelijk om een bericht via e-mail of Facebook achter te laten. We pogen altijd hierop zo snel mogelijk te reageren echter via deze manier is het niet mogelijk een afspraak te maken dat gaat bij voorkeur uitsluitend telefonisch. 

Dank u voor begrip en geduld van beide kanten.